Tháng Năm 19, 2024

Với \(x < 0\) hãy rút gọn biểu thức \(N = \sqrt {{x^2}} + \sqrt[3]{{{x^3}}}\) A \(N = 2x\) B \(N = 0\) C \(N = x\) D \(N = – 2x\)

Với \(x < 0\) hãy rút gọn biểu thức \(N = \sqrt {{x^2}} + \sqrt[3]{{{x^3}}}\)

A \(N = 2x\)

B \(N = 0\)

C \(N = x\)

D \(N = – 2x\)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: B

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(\sqrt {{A^2}} = \left[ \begin{array}{l}A\,\,\,khi\,\,\,\,A\,\,\, \ge 0\\ – A\,\,\,\,khi\,\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Với \(x < 0\) thì \(N = \sqrt {{x^2}} + \sqrt[3]{{{x^3}}} = \left| x \right| + x = – x + x = 0.\)

Chọn B