Tháng Năm 19, 2024
hàm số và đồ thị hàm số

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

34 52 câu trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số Nguyễn Văn Dũng 8 download
33 Một số công thức về hàm số Nguyễn Bá Tuấn 1 download
32 Dự đoán đề thi THPT QG 2018 – Chương hàm số Nguyễn Thị Lanh 63 download
31 Viết nhanh pt đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 Phùng Quyết Thắng 10 download
30 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Trần Quốc Nghĩa 69 download
29 Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số Trần Thông 108 download
28 Tuyển chọn các bài toán tự luận về hàm số Đặng Việt Hùng 41 download
27 Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm khảo sát hàm số Cao Đình Tới 100 download
26 Tóm tắt phương pháp giải các dạng toán về hàm số và đồ thị Trương Thế Thiện 10 download
25 Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số Lê Hải Trung 25 download
24 Rèn luyện kỹ năng giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số Cao Văn Tuấn 57 download
23 Phương pháp viết nhanh pt tiếp tuyến tại 1 điểm của đồ thị hàm số Hoàng Trọng Tấn 10 download
22 Phân tích sai lầm khi học chương khảo sát hàm số Trần Trường Sinh 15 download
21 Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logarit Lê Minh Cường 90 download
20 Phân loại câu hỏi chuyên đề khảo sát hàm số và mũ – logarit Lê Minh Cường 90 download
19 Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số Lưu Huy Thưởng 122 download
18 Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số Lưu Huy Thưởng 12 download
17 Một số phép biến đổi đồ thị hàm số Lê Bá Bảo 24 download
16 Chuyên đề khảo sát hàm số và các bài toán liên quan Nguyễn Thanh Tùng 56 download
15 Chuyên đề trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số Nguyễn Bảo Vương 40 download
14 Chuyên đề bài tập trắc nghiệm khảo sát hàm số và ứng dụng Trần Văn Tài 88 download
13 Phận dạng bài tập chuyên đề khảo sát hàm số Trương Ngọc Vỹ 51 download
12 Chuyên đề khảo sát hàm số TTLTĐH Vĩnh Viễn 68 download
11 Chuyên đề khảo sát hàm số Nguyễn Phú Khánh 177 download
10 Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan Đặng Thành Nam 102 download
9 Các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số và các bài toán liên quan Trần Duy Thúc 44 download
8 Bài tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Nguyễn Đại Dương 90 download
7 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có lời giải chi tiết Phạm Văn Huy 114 download
6 359 bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan Trần Quốc Nghĩa 64 download
5 Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số (Tập 3) Nguyễn Vũ Minh 96 download
4 Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số (Tập 2) Nguyễn Vũ Minh 86 download
3 Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số (Tập 1) Nguyễn Vũ Minh 86 download
2 80 bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số Mẫn Ngọc Quang 54 download
1 172 câu trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ Phạm Văn Huy 52 download