Tháng Năm 19, 2024

Tháng 3/ 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị Cán bộ Đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức thiếu niên, nhi đồng và lấy tên là: Đội thiếu nhi tháng 8 Đội nhi đồng cứu quốc Đội thiếu niên du kích Đình Bảng Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt

Tháng 3/ 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị Cán bộ Đoàn đã quyết định thống nhất các tổ chức thiếu niên, nhi đồng và lấy tên là:

  • Đội thiếu nhi tháng 8
  • Đội nhi đồng cứu quốc
  • Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
  • Đội thiếu niên tình báo Bát Sắt