Tháng Năm 19, 2024

Tên chủ điểm tháng 4+5 của quy trình hoạt động Sao nhi đồng lớp 3 là: Nhi đồng là những đội viên tương lai Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM Ngàn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu Trở thành Đội viên Đội TNTP, cháu ngoan Bác Hồ.

Tên chủ điểm tháng 4+5 của quy trình hoạt động Sao nhi đồng lớp 3 là:

  • Nhi đồng là những đội viên tương lai
  • Yêu Sao nhi đồng và Đội TNTP HCM
  • Ngàn hoa việc tốt dâng Bác kính yêu
  • Trở thành Đội viên Đội TNTP, cháu ngoan Bác Hồ.