Tháng Năm 19, 2024

Tác giả và thời gian ra đời của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS HCM là: Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975 Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976 Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1950 Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951

Tác giả và thời gian ra đời của mẫu huy hiệu Đoàn TNCS HCM là:

  • Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975
  • Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976
  • Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1950
  • Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951