Tháng Năm 19, 2024

Rút gọn biểu thức: \(\sqrt {12} + 3\sqrt {48} – 5\sqrt {75} \) A \( – 11\sqrt 3 \) B \(11\sqrt 3 \) C \(9\sqrt 3 \) D \(2\sqrt 3 \)

Rút gọn biểu thức: \(\sqrt {12} + 3\sqrt {48} – 5\sqrt {75} \)

A \( – 11\sqrt 3 \)

B \(11\sqrt 3 \)

C \(9\sqrt 3 \)

D \(2\sqrt 3 \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Rút gọn căn bậc hai dựa vào công thức: \(\sqrt {{A^2}B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \;\;khi\;\;A \ge 0\\ – A\sqrt B \;\;khi\;\;A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}\sqrt {12} + 3\sqrt {48} – 5\sqrt {75} = 2\sqrt 3 + 3.4\sqrt 3 – 5.5\sqrt 3 \\ = 2\sqrt 3 + 12\sqrt 3 – 25\sqrt 3 = – 11\sqrt 3 .\end{array}\)

Chọn A.