Tháng Năm 19, 2024

Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ” là nội dung phong trào gì của Đội? Đáp: Nghìn việc tốt

Nói lời hay, làm việc tốt, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ” là nội dung phong trào gì của Đội?

Đáp: Nghìn việc tốt