Tháng Năm 19, 2024

Năm 1010, ai đã viết “Chiếu dời đô” để dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long? Đáp: Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ) Năm 1009, nhà vua thấy Hoa Lư chật hẹp, giao thông vận chuyển khó khăn nên quyết định dời kinh đô về Thăng Long.

Năm 1010, ai đã viết “Chiếu dời đô” để dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

Đáp: Lý Công Uẩn (tức vua Lý Thái Tổ)

Năm 1009, nhà vua thấy Hoa Lư chật hẹp, giao thông vận chuyển khó khăn nên quyết định dời kinh đô về Thăng Long.