Tháng Năm 19, 2024

Một năm khởi đầu từ mùa xuân Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những câu trên trong: Thư gửi cho Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945) Thư gửi học sinh toàn quốc nhân ngày khai trường năm học mới (02/9/1945) Thư gửicho thiếu niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết đầu tiên của nước Việt nam độc lập (20/6/1946) Thư gửi cho các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô (27/01/1947)

Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những câu trên trong:

  • Thư gửi cho Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng (17/10/1945)
  • Thư gửi học sinh toàn quốc nhân ngày khai trường năm học mới (02/9/1945)
  • Thư gửicho thiếu niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết đầu tiên của nước Việt nam độc lập (20/6/1946)
  • Thư gửi cho các chiến sĩ cảm tử quân thủ đô (27/01/1947)