Tháng Năm 19, 2024

Hình ảnh “chim, mây” trong bài thơ Chiều tối của HCM có giá trị? Tả cảnh chiều tối Gửi gắm tâm trạng của nhân vật trữ tình Vừa tả cảnh vừa gửi gắm tâm trạng

Hình ảnh “chim, mây” trong bài thơ Chiều tối của HCM có giá trị?

  • Tả cảnh chiều tối
  • Gửi gắm tâm trạng của nhân vật trữ tình
  • Vừa tả cảnh vừa gửi gắm tâm trạng