Tháng Năm 19, 2024

Đưa thừa số \(x\sqrt {\frac{{ – 29}}{x}} \) vào trong dấu căn với \(x < 0\) A \( – \sqrt { – 29x} \) B \(\sqrt { – 29x} \) C \(\sqrt {29x} \) D \( – \sqrt {29x} \)

Đưa thừa số \(x\sqrt {\frac{{ – 29}}{x}} \) vào trong dấu căn với \(x < 0\)

A \( – \sqrt { – 29x} \)

B \(\sqrt { – 29x} \)

C \(\sqrt {29x} \)

D \( – \sqrt {29x} \)

Hướng dẫn Chọn đáp án là: A

Phương pháp giải:

Với \(B \ge 0\), ta có \(\sqrt {{A^2}.B} = \left| A \right|\sqrt B = \left\{ \begin{array}{l}A\sqrt B \,\,\,\,khi\,\,\,\,A \ge 0\\ – A\sqrt B \,\,\,khi\,\,\,A < 0\end{array} \right..\)

Lời giải chi tiết:

Với \(x < 0\) ta có : \(x\sqrt {\frac{{ – 29}}{x}} = – \sqrt {{x^2}.\frac{{ – 29}}{x}} = – \sqrt { – 29x} \)

Chọn A.