Tháng Năm 19, 2024

Điểm xét tuyển vào Khoa Luật – ĐHQGHN năm 2018

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào Khoa Luật – trường ĐHQGHN năm 2018 đã được cập nhật, các em cùng xem chi tiết tại đây
Điểm xét tuyển vào Khoa Luật – ĐHQGHN năm 2018

1

QHL

7380101

Luật học

C00

16.5

A00

16.5

D01, D03

16.5

D78, D82

16.5

2

QHL

7380101CLC

Luật học (CTĐT CLC TT23)

A01

16.5

D01

16.5

D07

16.5

D78

16.5

3

QHL

7380109

Luật kinh doanh

A00

17

A01

17

D01, D03

17

D78, D82

17