Tháng Năm 19, 2024

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục – ĐHQGHN năm 2018

Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Giáo Dục – ĐHQGHN năm 2018, được cập nhật chi tiết tại đây
Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục – ĐHQGHN năm 2018

Điểm sàn xét tuyển vào Đại học Giáo Dục – ĐHQGHN năm 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN
  Nhóm ngành (GD1): Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên

Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định năm 2018

1

QHS

GD1

Sư phạm Toán

A00

A16

B00

D90

2

QHS

Sư phạm Vật lý

A00

A16

B00

D90

3

QHS

Sư phạm Hóa học

A00

A16

B00

D90

4

QHS

Sư phạm Sinh học

A00

A16

B00

D90

Nhóm ngành (GD2): Sư phạm Ngữ văn và Khoa học xã hội

1

QHS

GD2

Sư phạm Ngữ văn

C00

D01

D78

2

QHS

Sư phạm Lịch sử

C00

D01

D78

1

QHS

GD3

Quản trị trường học

A00

15.25

C00

15.25

C15

15.25

D01

15.25