Tháng Năm 19, 2024

Đây là tên của một dãy núi nối liền hai miền Nam – Bắc và cũng là tên của tuyến đường do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở để tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ. Trường Sơn

Đây là tên của một dãy núi nối liền hai miền Nam – Bắc và cũng là tên của tuyến đường do lực lượng thanh niên xung phong và bộ đội công binh mở để tăng cường sức mạnh từ hậu phương lớn cho miền Nam đánh Mỹ.

Trường Sơn