Tháng Năm 19, 2024

Cuộc họp mặt “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc” đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đoàn? Đáp: Lần thứ 48 (26/3/1979)

Cuộc họp mặt “Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc” đã được Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đoàn?

Đáp: Lần thứ 48 (26/3/1979)