Tháng Năm 19, 2024
hình học không gian

Chuyên đề hình học không gian 11 hay và khó

Hình học không gian là phần quan trọng trong đề thi chính thức tốt nghiệp THPT quốc gia của BGD&ĐT. Dưới đây là trọn bộ 53 tài liệu  hình học không gian giúp bạn không những thấy hứng thú hơn với môn toán hình đầy trừu tượng này mà còn giải các bài toán nhanh chóng và đạt điểm cao. Chúc bạn học tập hiệu quả nha

53 Trắc nghiệm thể tích khối đa diện có đáp án Thầy Trọng 29 download
52 Lời giải chi tiết đề kiểm tra cực trị HHKG VTED 23 download
51 Trắc nghiệm khối đa diện, thể tích Nguyễn Văn Tùng 57 download
50 400 câu trắc nghiệm hình học không gian Sưu tầm 60 download
49 Phân loại dạng và phương pháp giải nhanh hình không gian (Tập 1) Nguyễn Vũ Minh 77 download
48 Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán hình học không gian Sưu tầm 29 download
47 Ứng dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian Cao Văn Tuấn 47 download
46 Tuyển tập các bài toán hình học không gian Châu Ngọc Hùng 75 download
45 Tuyển chọn 500 câu trắc nghiệm hình học không gian Cao Đình Tới 77 download
44 Tổng ôn chuyên đề cực trị hình học không gian Phạm Minh Tuấn 18 download
43 Tính khoảng cách trong hình học không gian bằng phương pháp thể tích Nguyễn Tuấn Anh 14 download
42 Phương pháp xác định giao điểm – giao tuyến – thiết diện Sưu tầm 17 download
41 Phương pháp tọa độ hóa để giải bài toán hình học không gian Nguyễn Hồng Điệp 16 download
40 Phương pháp tọa độ hóa bài toán hình không gian Trần Duy Thúc 24 download
39 Phương pháp phần bù tính thể tích khối đa diện phức tạp Vương Thanh Bình 13 download
38 Phương pháp giải nhanh hình không gian Trần Duy Thúc 77 download
37 Phương pháp giải nhanh bài toán mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Hoàng Trọng Tấn 10 download
36 Một số công thức tính bán kính mặt cầu Trần Lê Quyền 8 download
35 Một số công thức giải nhanh phần thể tích khối chóp Nguyễn Chiến 12 download
34 Một số bài tập mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Nguyễn Thanh Hậu 9 download
33 Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện Lê Bá Bảo 22 download
32 Lý thuyết và một số bài tập cơ bản về thể tích khối đa diện Lê Bá Bảo 32 download
31 Lý thuyết khối đa diện Trần Đình Cư 26 download
30 Chuyên đề hình học không gian Đặng Thành Nam 36 download
29 Giải nhanh hình học không gian bằng máy tính casio Hà Ngọc Toàn 19 download
28 Giải bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ Trần Đình Cư 37 download
27 Gắn hệ tọa độ Oxyz để giải các bài toán hình học không gian Phương Nguyễn 34 download
26 Chuyên đề thể tích khối lăng trụ Trần Đình Cư 34 download
25 Chuyên đề thể tích khối đa diện Nguyễn Văn Thân 19 download
24 Chuyên đề Thể tích – Góc – Khoảng cách trong không gian Đỗ Bá Thành 36 download
23 Chuyên đề mặt nón – mặt trụ – mặt cầu Trần Đình Cư 58 download
22 Chuyên đề khoảng cách và thể tích khối đa diện Hoàng Văn Phiên 17 download
21 Chuyên đề hình học không gian dành cho học sinh trung bình – yếu Lê Văn Định 60 download
20 Chuyên đề hình học không gian Trần Quốc Nghĩa 41 download
19 Các phương pháp tính thể tích khối đa diện Sưu tầm 34 download
18 Các dạng toán về góc trong hình học không gian Trần Đình Cư 23 download
17 Các dạng toán khoảng cách trong hình học không gian Trần Đình Cư 70 download
16 Các dạng bài tập trắc nghiệm hình học không gian Trần Duy Thúc 53 download
15 Bài toán khoảng cách trong không gian Phạm Hồng Phong 14 download
14 Bài tập tỷ số thể tích khối đa diện Lê Bá Bảo 15 download
13 Bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện và khoảng cách giải chi tiết Phạm Văn Huy 120 download
12 Chinh phục trắc nghiệm khối đa diện, thể tích Nguyễn Đại Dương 57 download
11 Bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp Trần Đình Cư 68 download
10 Bài tập trắc nghiệm hình học không gian Lê Viết Nhơn 68 download
9 Bài tập trắc nghiệm chuyên đề khối đa diện, mặt nón Đặng Việt Đông 62 download
8 Bài tập và phương pháp giải mặt trụ, mặt cầu Nguyễn Đăng Dũng 9 download
7 395 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện cơ bản Nguyễn Bảo Vương 85 download
6 350 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hình học không gian Nhóm Toán 62 download
5 225 bài toán hình học không gian trong các đề thi thử Trần Văn Tài 162 download
4 195 bài tập trắc nghiệm thể tích khối đa diện nâng cao Nguyễn Bảo Vương 47 download
3 191 bài tập trắc nghiệm thể tích khối lăng trụ Nguyễn Bảo Vương 32 download
2 50 câu trắc nghiệm mặt cầu, mặt trụ, mặt nón giải chi tiết Trần Công Diêu 29 download
1 29 bài toán lăng trụ xiên giải chi tiết Trần Đình Cư 11 download