Tháng Năm 19, 2024

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình

Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Xác định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $\left| {f\left( x \right)} \right| = m$ có 6 nghiệm thực phân biệt.

A. 04
Hướng dẫn

Ta có đồ thị hàm số y = |f(x)| như hình bên (nét liền)
Phương trình |f(x)|=m có 6 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi đường thẳng y =m cắt đồ thị hàm số y=|f(x)| tại 6 điểm phân biệt.
Điều này xảy ra khi: 3