Tháng Năm 19, 2024

Các nhóm chương trình y tế quốc gia gồm có bao nhiêu chương trình:

Các nhóm chương trình y tế quốc gia gồm có bao nhiêu chương trình:

A. 10 chương trình.

B. 11 chương trình.

C. 12 chương trình.

D. 13 chương trình.

Câu trả lời là: D là đáp án đúng