Tháng Năm 19, 2024
chuyên đề ôn thi đại học

CÁC CHUYÊN ĐỀ TOÁN LUYỆN THI ĐẠI HỌC- NGUYỄN THÀNH NAM

Các chuyên đề toán luyện thi đại học là bộ tài liệu dài hơn 100 trang, kiến thức bao phủ toàn bộ phần toán học. Tài liệu gồm 15 chuyên đề:

  • Chuyên đề 1: Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan.
  • Chuyên đề 2: Điều kiện để phương trình – hệ phương trình có nghiệm.
  • Chuyên đề 3: Phương trình lượng giác.
  • Chuyên đề 4: Phương trình, bất phương trình vô tỷ.
  • Chuyên đề 5: Hệ phương trình.
  • Chuyên đề 6: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình mũ, logarit.
  • Chuyên đề 7: Tích phân và ứng dụng.
  • Chuyên đề 8: Hình học không gian.
  • Chuyên đề 9: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và chứng minh bất đẳng thức.
  • Chuyên đề 10: Hình học giải tích trong mặt phẳng.
  • Chuyên đề 11: Hình học giải tích trong không gian.
  • Chuyên đề 12: Ba đường Cônic.
  • Chuyên đề 13: Các bài toán về số phức.
  • Chuyên đề 14: Nhị thức Newton và ứng dụng.
  • Chuyên đề 15: Các bài toán đếm và số cách chọn tổ hợp.


Link: Tải về