Tháng Năm 19, 2024
khảo sát hàm số.

99 dạng toán khảo sát hàm số hay gặp trong luyện thi đại học

Giới thiệu với các bạn tài liệu 99 dạng toán khảo sát hàm số hay gặp trong luyện thi đại học do thầy Trương Ngọc Vỹ biên soạn. Tài liệu dài 51 trang với các dạng toán được thầy Vỹ trình bày khá chi tiết từ phương pháp giải bài tới ví dụ minh họa. Các bài toán khảo sát hàm số gồm có:

Bài 1. Tính đơn điệu của hàm số

  • Dạng 1. Xét tính đơn điệu (tìm khoảng tăng – giảm) của hàm số y = f(x)
  • Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số y = f(x) đồng biến hoặc nghịch biến
  • Dạng 3. Ứng dụng tính đơn điệu chứng minh bất đẳng thức
  • Dạng 4. Ứng dụng tính đơn điệu để giải phương trình – bất phương trình có chứa tham số m

Bài 2. Cực trị của hàm số

  • Dạng 1. Tìm cực trị của hàm số
  • Dạng 2. Tìm tham số m để hàm số có cực trị tại x0
  • Dạng 3. Biện luận hoành độ cực trị của hàm số

Bài 3. Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số
Bài 4. Tiệm cận và điểm uốn của đồ thị hàm số

  • Dạng 1. Tiệm cận của đồ thị hàm số
  • Dạng 2. Điểm uốn của đồ thị hàm số

Bài 5. Các bài toán khác liên quan đến tiếp tuyến của đồ thị


Link: Tải về