Tháng Sáu 18, 2024
đồ thị hàm số

88 chuyên đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

 1. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Trần Công Diêu
 2. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Ngọc Đàn
 3. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm phân tích đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo
 4. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trương Công Việt
 5. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Trần Minh Tiến, Trần Thanh Phong
 6. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Khánh Nguyên
 7. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Đặng Việt Đông
 8. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm bảng biến thiên và đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
 9. LINK TẢI Chuyên đề bài tập tính đơn điệu của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo
 10. LINK TẢI Chuyên đề bài giảng tính đơn điệu của hàm số – Bùi Văn Thanh
 11. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số cơ bản có đáp án
 12. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số nâng cao có đáp án
 13. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án – Trần Văn Tài
 14. LINK TẢI Chuyên đề bài toán khảo sát hàm số và các vấn đề liên quan – Trần Quốc Nghĩa
 15. LINK TẢI câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề hàm số và các vấn đề liên quan – Nhóm Toán
 16. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
 17. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án
 18. LINK TẢI Chuyên đề bài toán trắc nghiệm tiệm cận chứa tham số – Lương Tuấn Đức
 19. LINK TẢI Chuyên đề bài trắc nghiệm cực trị của hàm số – Lê Văn Đoàn
 20. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
 21. LINK TẢI Chuyên đề trắc nghiệm cực trị hàm số được phân dạng theo mức độ – Phạm Văn Huy
 22. LINK TẢI Chuyên đề bài toán tương giao đồ thị hàm phân thức chứa tham số – Lương Tuấn Đức
 23. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị (không chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
 24. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
 25. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc bốn (chứa tham số) – Lương Tuấn Đức
 26. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm rèn luyện kỹ năng đọc bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Nguyễn Ngọc Dũng
 27. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số có đáp án – Hà Hữu Hải
 28. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm luyện tập chuyên đề hàm số – Mẫn Ngọc Quang
 29. LINK TẢI Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 3)
 30. LINK TẢI Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 2)
 31. LINK TẢI Phân dạng và phương pháp giải trắc nghiệm chuyên đề hàm số – Nguyễn Vũ Minh (Tập 1)
 32. LINK TẢI Phân dạng bài tập và lời giải chi tiết chuyên đề hàm số – Lưu Huy Thưởng
 33. LINK TẢI Nhận dạng thần tốc đồ thị hàm số – Lưu Huy Thưởng
 34. LINK TẢI Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài hàm số và các bài toán liên quan – Tô Thị Nga
 35. LINK TẢI Một số phép biến đổi đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo
 36. LINK TẢI Một số bài toán về tính chất cực trị hàm bậc ba và hàm trùng phương
 37. LINK TẢI Một số bài toán trắc nghiệm chọn lọc chuyên đề hàm số – Trần Đình Cư
 38. LINK TẢI Khảo sát hàm số và các bài toán liên quan – Nguyễn Thanh Tùng
 39. LINK TẢI Chuyên đề giải toán chuyên đề hàm số – Ngô Vương Quyền
 40. LINK TẢI Chuyên đề giải các dạng toán tiệm cận của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
 41. LINK TẢI Chuyên đề giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số – Đặng Việt Đông
 42. LINK TẢI Chuyên đề giải các dạng toán sự đồng biến và nghịch biến của hàm số – Đặng Việt Đông
 43. LINK TẢI Chuyên đề giải các dạng toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số – Đặng Việt Đông
 44. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Nguyễn Minh Tiến
 45. LINK TẢI Chuyên đề giải các dạng toán cực trị của hàm số – Đặng Việt Đông
 46. LINK TẢI Chuyên đề giải các dạng toán bảng biến thiên và đồ thị của hàm số – Đặng Việt Đông
 47. LINK TẢI Giáo trình tư duy luyện thi 2018 phần khảo sát hàm số – Võ Thanh Bình
 48. LINK TẢI Đề trắc nghiệm ôn tập hàm số và bài toán liên quan – Trần Thanh Minh
 49. LINK TẢI Chuyên đề khảo sát hàm số – Trương Ngọc Vỹ
 50. LINK TẢI Chuyên đề khảo sát hàm số – Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn
 51. LINK TẢI Chuyên đề khảo sát hàm số – Trần Sĩ Tùng
 52. LINK TẢI Chuyên đề khảo sát hàm số – Nguyễn Phú Khánh
 53. LINK TẢI Chuyên đề hàm số và Chuyên đề Ứng dụng của đạo hàm – Phan Anh Duy
 54. LINK TẢI Chuyên đề hàm số và Chuyên đề Ứng dụng của đạo hàm – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh
 55. LINK TẢI Chuyên đề hàm số và các bài toán liên quan – Đặng Thành Nam
 56. LINK TẢI Chuyên đề hàm số – Bùi Trần Duy Tuấn
 57. LINK TẢI Các dạng toán tính đơn điệu của hàm số – Nguyễn Bảo Vương
 58. LINK TẢI Các dạng toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Cao Văn Tuấn
 59. LINK TẢI Các dạng toán liên quan đến cực trị của hàm số – Vũ Ngọc Huyền
 60. LINK TẢI Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số – Lê Bá Bảo
 61. LINK TẢI Các dạng toán đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối – Phạm Minh Tuấn
 62. LINK TẢI Các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số y = f'(x) – Nguyễn Chiến
 63. LINK TẢI Bộ câu hỏi ôn tập chuyên đề Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
 64. LINK TẢI Biện luận số nghiệm và nhận dạng đồ thị các hàm số có trị tuyệt đối – Phạm Ngọc Tính
 65. LINK TẢI Bài toán liên quan đến đồ thị của hàm đạo hàm – Lâm Điền An
 66. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Văn Rin
 67. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Nguyễn Mạnh Cường
 68. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm tổng ôn hàm số và Chuyên đề Ứng dụng hàm số – Trần Văn Tài
 69. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm nhận diện đồ thị hàm số có lời giải chi tiết – Lê Anh Tuấn
 70. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm nhận dạng đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan – Cao Đình Tới
 71. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải chi tiết – Lê Bá Bảo
 72. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Trần Công Diêu
 73. LINK TẢI Chuyên đề Bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số – Ngọc Đàn
 74. LINK TẢI Viết nhanh phương trình đường thẳng qua các điểm cực trị của hàm số bậc 3 – Phùng Quyết Thắng
 75. LINK TẢI Chuyên đề Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số – Trần Quốc Nghĩa
 76. LINK TẢI Chuyên đề Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số – Trần Thông
 77. LINK TẢI Chuyên đề bài toán đặc sắc về hàm số – Nguyễn Chí Chung
 78. LINK TẢI Chuyên đề phép biến hình và phép dời hình – Lê Bá Bảo
 79. LINK TẢI Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm Mặt cầu – Khối cầu – Nguyễn Đăng Dũng
 80. LINK TẢI Tuyển chọn những bài toán khoảng cách trong không gian hay và khó – Phạm Hồng Phong
 81. LINK TẢI Ứng dụng của đạo hàm và khảo sát đồ thị hàm số Trần Thông
 82. LINK TẢI ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
 83. LINK TẢI Phương trình đường thẳng đi qua cực trị của hàm số bậc ba
 84. LINK TẢI Đồ thị hàm số và 5 dạng bài toán trắc nghiệm liên quan
 85. LINK TẢI Các dạng bài tập trắc nghiệm về khảo sát Hàm Số
 86. LINK TẢI 359 bài toán khảo sát hàm số và các dạng toán liên quan
 87. LINK TẢI Cho A, B là các giao điểm của đường thẳng y=-12x-9 và đồ thị hàm số
 88. LINK TẢI Cho các số thực a, b, c thỏa mãn