Tháng Năm 19, 2024
khảo sát hàm số.

359 bài toán khảo sát hàm số và các dạng toán liên quan

Giới thiệu với các bạn 359 bài toán khảo sát hàm số của tác giả Trần Quốc Nghĩa, đây là bộ tài liệu viết khá chi tiết về các dạng thường gặp trong đề thi.  Chỉ 64 trang mà quét toàn bộ kiến thức về khảo sát hàm số thì đây quả thực là tài liệu hữu ích trong giai đoạn tháng 3 này đúng không nào. Hy vọng tài liệu này sẽ hữu ích với các em. Tài liệu gồm có
Vấn đề 1. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG

 • I. Hàm đa thức bậc ba
 • II. Hàm đa thức bậc bốn
 • III. Hàm nhất biến
 • IV. Hàm hữu tỉ

Vấn đề 2. BÀI TOÁN TIẾP XÚC

 • I. Hàm đa thức bậc ba
 • II. Hàm đa thức bậc bốn
 • III. Hàm nhất biến
 • IV. Hàm hữu tỉ

Vấn đề 3. TẬP HỢP ĐIỂM
Vấn đề 4. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
Vấn đề 5. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

 • I. Cực trị của hàm hữu tỉ
 • II. Cực trị của hàm bậc ba
 • III. Cực trị của hàm bậc bốn
 • IV. Cực trị của hàm khác

Vấn đề 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT 
Vấn đề 7. HỌ ĐƯỜNG (CM) QUA ĐIỂM CỐ ĐỊNH
Vấn đề 8. SỬ DỤNG ĐỒ THỊ
Vấn đề 9. BÀI TOÁN ĐỐI XỨNG
Vấn đề 10. BÀI TOÁN KHOẢNG CÁCH – GÓC – TIỆM CẬN
Vấn đề 11. ĐIỂM CÓ TỌA ĐỘ LÀ SỐ NGUYÊN


Link: Tải về